TERRA TRAC belteunderstell

Konsekvent videreutviklet.

Landbruket er i endring. For å møte de økende kravene fra bønder og entreprenører med hensyn til ytelse, fleksibilitet og lavere marktrykk, utvikler CLAAS kontinuerlig TERRA TRAC-teknologien.

TERRA TRAC belteunderstell

Konsekvent videreutviklet.

Landbruket er i endring. For å møte de økende kravene fra bønder og entreprenører med hensyn til ytelse, fleksibilitet og lavere marktrykk, utvikler CLAAS kontinuerlig TERRA TRAC-teknologien.

TERRA TRAC på LEXION.

TERRA TRAC belteunderstell har bevist seg på skurtreskeren i mer enn 20 år med praktisk bruk og blir kontinuerlig utviklet for å møte de høye kravene fra våre kunder. I dag er rundt en tredjedel av alle LEXION og halvparten av LEXION hybridmaskiner utstyrt med TERRA TRAC.

Kundene våre setter spesielt pris på:

 • Beskyttelse av jorda gjennom 66% mindre marktrykk enn med hjulmaskinen (Cranfield University, 2006)
 • Rask forflytning med opptil 40 km/t og tillatt transportbredde
 • Høy kjørekomfort takket være det patenterte bevegelsessystemet og belteunderstellets intelligente fjæringskonsept
 • Høyere ytelse takket være lengre driftstid og god trekkraft med minimal sluring
 • Stabil og jevn føring av skjærebord/frontaggregat og stabil sporfølging gjennom rolig kjøring
 • Høy stabilitet i skråninger på grunn av stor kontaktflate
 • Kostnadsbesparende potensial ved å beskytte jordstrukturen og mindre kraftbehov i den påfølgende jordbearbeidingen

God kjørekomfort, høy kjørehastighet og liten transportbredde letter og reduserer tiden til forflytning.

Spesielt med brede skjærebord gir TERRA TRAC belteunderstell et betydelig bidrag til ensartet og rolig føring av skjærebordet.

Nye belter: Det nyutviklede beltene med en modifisert arrangement av belteribbene tåler bedre de tunge belastningene under transportkjøring på vei.

Totalt fire forskjellige TERRA TRAC belter i tre bredder er tilgjengelige til de forskjellige LEXION-modellene: 635 mm og 735 mm samt 890 mm for korn og 890 mm for ris.

LEXION TERRA TRAC på testbenken.

Det er ikke tilfeldig at belteunderstellene til TERRA TRAC er verdensledende i landbruket. I praksis har drivkonseptet bevist sin overlegenhet tusenvis av ganger. Fordelene er vitenskapelig bevist ved en studie av Cranfield University i Silsoe, Storbritannia (2006). Her ble jordpakkingen bestemt ved hjelp av et penetrometer og klare forskjeller mellom dekk og belter kom frem:

 • Sammenlignet med store 800/65 R 32-dekk, reduserer TERRA TRAC belteunderstell skurtreskerens marktrykk med cirka 66 % og holder det på nede på 0,8 bar.
 • Til tross for den høyere vekten, forårsaker TERRA TRAC-systemet langt mindre deformasjon av jorda. På en dybde mellom 10 og 60 cm tilsvarer dette i gjennomsnitt 65 % mindre deformasjon av jordstrukturen sammenlignet med 900/60 dekk.
 • I begynnelsen viser beltene en sterkere komprimering ned til en dybde på 12 cm, men under dette avtar komprimeringen raskt. Med en dybde på 40 cm er det ikke lenger noen statistisk forskjell med den ukomprimerte jorda. (Med dekk øker kompresjonen opp til 20 cm og forblir nesten konstant ned til 70 cm dybde.)
 • Den påviselige jordkomprimeringen forårsaket av beltene holdes vesentlig i overflaten av jorda, slik at komprimeringen kan fjernes med normal jordbearbeiding.
 • Beltene etterlater et "kjørespor" som bakhjulene følger slik at ytterligere komprimering unngås.
 • På grunn av det sterkt reduserte effektbehovet i den påfølgende jordarbeidingen, reduseres drivstoff- og arbeidskraftskostnadene.

 • Målt jordkomprimering med hjul og belter

  Kilde: Dirk Ansorge, Cranfield University, Silsoe (2006)

 • Målt trekkraftbehov for dypbearbeiding etter overkjøring med dekk og belter

  1 Spor etter hjul (nødvendig effektbehov 240 hk)

  2 Spor etter belteunderstell (nødvendig effektbehov 88 hk)

  Fordeler for etterfølgende jordbearbeiding:

  På grunn av lavere jordpakking, kan drivstoff og arbeidskraft spares i den påfølgende jordbearbeidingen. Trekkraftbehovet som kreves for å løsne jorda i en dybde på 45 cm er 36 % lavere etter overkjøring med belter enn etter å ha brukt en skurtresker med hjul. Jordpakkingen mer i overflaten med belter gjør det mulig å redusere arbeidsdybden med så mye som 10 cm, og dermed redusere trekkraftbehovet fra 240 HK til 88 HK. Dette tilsvarer 63 % redusert effektbehov.

  Kilde: Dirk Ansorge, Cranfield University, Silsoe (2006)