Kontakt oss

* Må fylles ut
Erklæring for datavern
Vi bruker dine data ved markedsføring hos CLAAS KGaA mbH, for å vekke interesse hos kunder, til kundeundersøkelser og informasjon. Dine data vil ikke bli gitt videre til tredjepart. Unntatt fra dette er tjenesteleverandører som opptrer på vegne av CLAAS KGaA mbH, CLAAS forhandlerorganisasjon og selskaper i CLAAS-gruppen. For mer informasjon om personvern, kan du se avsnitt med samme navn på vår hjemmeside.